AKUTNÍ BOLEST

Akutní (krátkodobá) bolest nebývá delší jak 3 měsíce, pokud je delší než 6 týdnů, hovoříme někdy o subakutní bolesti.

Tato bolest zpravidla navazuje na příčinu, která ji vyvolala. Říkáme, že akutní bolest je smysluplná, protože plní svojí základní funkci – upozornit na možné poškození organizmu a dalšímu možnému poškození bránit. Akutní bolest má tedy svůj pozitivní smysl. Obvykle bývá ostrá, dobře ohraničená, její místo zpravidla odpovídá místu poškození. Délka jejího trvání je krátká, (minuty, dny někdy týdny). Většinou se udává, že délka jejího trvání odpovídá vyvolávající příčině.

Pokud nelze odstranit vyvolávající příčinu (nebo do doby vyléčení), můžeme použít různé způsoby tlumení bolesti. Obecně dělíme možnosti léčby na farmakologické (pomocí léků) a nefarmakologické (všechny ostatní, které nepoužívají ke svému účinku působení chemických látek na organizmus). Nedostatečně léčená akutní bolest nejenom zvyšuje utrpení pacienta, ale může vést i k tzv. chronifikaci bolesti, to znamená, že nemusí odeznít s vyléčením vyvolávající příčiny, ale může přetrvávat v různé intenzitě po dlouhou dobu až doživotně. Proto by se stavy spojené s dlouhodobější velmi intenzivní bolestí měly léčit a ne se snažit bolest za každou cenu vydržet.

Je jednoznačně prokázáno, že pacienti, kteří po operaci nemají dostatečně léčenou bolest, mají vyšší výskyt pooperační komplikací. Více je zatěžováno jejich srdce (kardiovaskulární systém), dýchací systém (dochází k drobným kolapsům plíce), více trpí zvýšeným krevním tlakem. Celkově dochází k prodlužování jejich pobytu v nemocnici. 
Proto v současné době v nemocnicích vznikají speciální týmy odborníků (APS), kteří se starají o dostatečnou léčbu akutní pooperační bolesti.

Cíle léčby 

U akutní bolesti je to odstranění vyvolávající příčiny (např. zubní ošetření, chirurgická operace při zánětu slepého střeva nebo kardiologické ošetření při infarktu) a současně zmírnění bolesti. 

Ani u akutní bolesti nelze vždy příčinu odstranit (např. menstruační bolesti, migréna), dosažení úlevy je ale většinou možné a nutné.

Copyrights © 2018 - 2024 NechciBolest.cz