CHRONICKÁ BOLEST

Abychom mohli bolest označit za chronickou, musí zpravidla trvat 3–6 měsíců.

Chronická bolest je soubor příznaků, tzv. syndrom. Nemá, na rozdíl od akutní bolesti, charakter varování, že „něco se mnou není v pořádku“. Z tohoto hlediska postrádá pro člověka smysl. Vlastní onemocnění totiž odeznělo nebo přešlo do chronického stadia, ale bolest zůstává (např. kruté bolesti po pásovém oparu, který se již vyhojil nebo trvalé bolesti zad a dolních končetin po operacích páteře apod.). Někdy jde o pozvolné zhoršování zdravotního stavu, který nelze z různých důvodů zvrátit (např. kloubní změny při artróze velkých kloubů – koleno, kyčel, nebo pálivé bolesti dolních končetin u cukrovky) a v některých případech ani nelze příčinu chronické bolesti přesně zjistit (trvalá bolest může změnit funkci nervového systému tak, že se sám podílí na udržování bolesti).

Chronická bolest má nejrůznější podobu, většinou není přesně lokalizována, je pociťována hlouběji, bývá trvalá nebo se často opakuje a může dosahovat různě vysoké intenzity. 
Nemocní jsou unavení, mají pocity slabosti, nevýkonnosti a snížené chuti do života. V duševním rozpoložení dominuje smutek, pesimismus a význačnou roli hraje i chronický nedostatek spánku. U některých pacientů lze zastihnout i změny v chování jako je netrpělivost, podrážděnost až zlost, projevující se na zhoršování mezilidských vztahů. Výsledkem může být až deprese. Dlouhodobá pracovní neschopnost a invalidita má ekonomické a existenční důsledky, vede k sociální izolaci a někdy až k rozpadu rodiny.

Tyto změny jsou tak charakteristické, že z pohledu moderní medicíny, je chronická bolest dnes označována jako samostatné onemocnění, stejně jako např. zápal plic nebo cukrovka. Chronická bolest je obtížněji léčitelná než akutní, ale přesto lze u 95 % pacientů dosáhnout uspokojivé úlevy. Dle původu bolesti můžeme ještě rozlišit dva pojmy – nádorová bolest a chronická nenádorová bolest.

Nádorová bolest 

je označení pro řadu bolestivých stavů, kterými mohou trpět pacienti s nádorovým onemocněním. I nádorová bolest může být akutní a chronická. Bolest může být způsobena přímo nádorem (prorůstání nádoru do okolních tkání) nebo může souviset s protinádorovou léčbou (důsledky chirurgického zákroku, zánět sliznice v ústech a ve střevě po chemoterapii, chronická bolest nervů po radioterapii). Nemocní někdy trpí i tzv. průlomovou bolestí. V těchto případech jde o přechodné zvýšení intenzity bolesti (např. při změně polohy, při kašli apod.) u jinak dobře stabilizované léčby.

 

Chronická nenádorová bolest

je označení pro stavy kdy pacienti trpí při chronickém onemocnění nenádorové povahy.

 

Nejčastěji se jedná o:

- bolesti v souvislosti s poškozením nervů (např. při cukrovce, u neurologických onemocnění, po pásovém oparu a borelióze)

- bolesti zad přicházející s věkem nebo po operacích páteře

- bolesti kloubů při artróze

- bolesti hlavy

- bolesti pooperační a poúrazové

- bolesti u revmatických chorob

U všech těchto stavů se při vzniku chronické bolesti výrazně uplatňuje současný životní styl spojený s nedostatkem pohybu a fyzické zátěže, nezdravá výživa a nadváha. Základní prevencí chronické bolesti je naopak zdravý životní styl s dostatkem fyzické a psychické aktivity. Chronickou bolestí trpí velká část populace. Odhaduje se, že přibližně 20 % obyvatel má různou tíží chronické bolesti. Z celkového počtu nemocných s chronickou bolestí asi 5–8 % trpí nádorovou bolestí, zbytek představuje chronická nenádorová bolest.

 

Cíle léčby 

U chronické bolesti je to zmírnění bolesti, zajištění dostatečného spánku a zvýšení fyzické a psychické výkonnosti. Chceme dosáhnout zlepšení kvality života nemocného, tzn. obnovení každodenních aktivit a zájmu o okolní svět, zlepšení rodinných a sociálních vztahů apod.

Copyrights © 2018 - 2024 NechciBolest.cz