Novinky

Vznik pacientské organizace

S radostí oznamujeme, že v současné době intenzivně spolupracujeme na založení pacientské organizace zaměřené na algeziologii. Jedná se o první pacientskou organizaci tohoto zaměření v České republice. Jsme opravdu rádi, že můžeme stát při jejím zrodu a věříme, že si tato organizace v brzké době vydobude pevné místo mezi ostatními pacientskými organizacemi a že spolupráci s "NECHCI BOLEST" bude pro Vás přínosem. O průběhu založení Vás budeme průběžně informovat.

 

Pavel Troják

koordinátor projektu NECHCI BOLEST


01/02/2022 - 13:04:20Copyrights © 2018 - 2022 NechciBolest.cz