algeziolog

Lékařem v oboru léčby bolesti je ALGEZIOLOG. Z pohledu českého lékařství je ALGEZIOLOGIE nástavbovým lékařským oborem. Při léčbě bolesti je důležitá a klíčová úzká spolupráce mezi pacientem a lékařem. Je důležité podotknout, že bolest je vždy subjektivní zkušenost každého jedince a „nelze ji tedy objektivně změřit“. Algeziologie se většinou zaměřuje na situace, kdy běžná léčba k odstranění bolesti nestačí a je nutný individuální přístup k léčbě pacienta.

Copyrights © 2018 - 2024 NechciBolest.cz