Léčebné konopí

LÉČEBNÉ KONOPÍ

 

Konopím pro léčebné účely se rozumí usušená vrcholičnatá samičí květenství rostlin Cannabissativa L. (konopí seté) nebo Cannabisindica L. (konopí indické). Hlavními účinnými látkami jsou delta-9-tetrahydrokanabinol (THC) a kanabidiol (CBD), jejichž obsah musí být specifikován. Jako přípustné hodnoty je uveden obsah THC v rozmezí 0,3−21,0 % (s maximální povolenou odchylkou ±20 % hodnoty uváděné pěstitelem) a CBD v rozmezí 0,1−19,0 % (opět s ±20% povolenou odchylkou). Mezi další látky obsažené v konopí patří silice, terpeny, flavonoidy a alkaloidy.

Na českém trhu je konopí pro léčebné účely legálně dostupné pro pacienty v podobě individuálně připravovaného léčivého přípravku (IPLP) vydávaného v lékárnách. Zacházení s ním podléhá zákonným předpisům; mezi hlavní legislativu upravující tuto problematiku patří zákon o léčivech (č. 378/2007 Sb.), zákon o návykových látkách (č. 167/1998 Sb.) a tzv. vyhláška o konopí (č. 236/2015 Sb., o stanovení podmínek pro předepisování, přípravu, distribuci, výdej a používání IPLP s obsahem konopí pro léčebné účely). Další činnosti a zacházení s konopím pro léčebné účely upravují další právní normy (www.sakl.cz, www.sukl.cz).

 

Konopí lze podávat perorálně nebo pomocí vaporizéru. V našich zařízeních se osvědčilo perorální podávání dekarboxylovaného konopí, které se získá jednoduchou lékárenskou přípravou. Na konopí se po dobu 30 minut nechá působit teplota 120 stupňů Celsia v uzavřeném obalu, následně je plněno do želatinových tobolek. V případě potřeby se použije plnidlo.Obvyklá počáteční dávka je 0,0625-0,125g užívaných večer, v případě potřeby se dávka pomalu titruje až po dosažení kýženého efektu, který je však pod hranicí obluzujícího účinku.Mezi nejčastější nežádoucí účinky se kterými se v klinické praxi setkáváme  je závrať, což byl téměř jediný nežádoucí účinek, pro který pacienti nemohli léčebné konopí užívat. Typickými příznaky předávkování jsou : zvracení, halucinace, světloplachost, disociace vnímání času. S těmi jsme se u našich pacientů nesetkali.
Copyrights © 2018 - 2024 NechciBolest.cz