GARANTI PROJEKTU

 

(odborný garant projektu)

MUDr. Marek Hakl, Ph.D.

Centrum léčby bolesti Medicinecare s.r.o., primář

 

(odborný garant projektu)

Prim. MUDr. Jiří Kozák, Ph.D.

Centrum pro léčení
a výzkum bolestivých stavů
FN v Motole, Praha

 

(odborný garant projektu)

MUDr. Jan Lejčko

Centrum pro léčbu bolesti ARK,
FN Plzeň

 

 

(spolupracující lékař)

MUDr. Šimon Kozák

Vedoucí lékař týmu Léčby bolesti Kliniky anesteziologie a resuscitace 3.LF UK a FNKV v Praze

 

(spolupracující lékařka)

MUDr. Eva Kynclová

Centrum léčby bolesti Medicinecare s.r.o.

 

Pavel Troják

(autor a koordinátor projektu)
redakce@nechcibolest.cz
Copyrights © 2018 - 2021 NechciBolest.cz
CODED BY: BEE WEB SOLUTIONS s.r.o.